ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมตำแหน่งแพทย์แผนจีน รอบที่ 1

ตามที่บริษัท The Oriental Health Club ได้ประกาศรับสมัครรับพนักงานในตาแหน่งแพทย์แผนจีน จ้างแบบ Full-time สัญญา 1 ปี มีผู้สนใจสมัครทั้งสิ้นจานวน 5 ราย ทางผู้บริหารได้ทาการคัดกรองและสัมภาษณ์ในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนั้น

 

จากมติที่ประชุมของบริษัทฯ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบ 2 มีดังนี้

1. นางสาว ศศิภา ศิรารัตน์

 

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ The Oriental Health Club Clinic Chiangmai

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
The Oriental Health Club

เอกสารแนบ:

The Oriental Health Club

ติดต่อเรา

CONTACT US

โทร/Tel: (+66)52-005566
อีเมล์/Email: info@ohcchiangmai.com
ที่อยู่:
คลินิกการประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนจีน ดิ โอเรียนทัล เฮลธ์ คลับ
16/6, 16/7 ถ.เทพารักษ์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
Address:
The Oriental Health Club Co., Ltd. (OHC)
16/6, 16/7 Taeparak Rd., T.Changpuak, A.Mueng, Chiang Mai 50300, Thailand