ABOUT COMPANY

The Oriental Health Club @ Chiang Mai

บริษัท ดิ โอเรียนทัล เฮลธ์ คลับ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2561 นำโดย แพทย์จีน ภาคภูมิ พิสุทธิวงษ์ และผู้ร่วมก่อตั้ง ที่มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกัน รวมทั้งหมด 5 ท่าน โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 16/6, 16/7 ถนนเทพารักษ์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เป้าหมายของบริษัท คือ การสร้างแบรนด์ด้านสุขภาพและความงาม ที่มุ่งเน้นการดูแลรักษาแบบองค์รวม ด้วยการแพทย์ทางเลือก รวมถึงกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามแบบบูรณาการและร่วมสมัย และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ภายใต้คำนิยาม “ALTERNATIVE WELLNESS EXPERIENCE” ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ที่สนใจดูแลรักษาสุขภาพในทุกมิติ ทั้งในเชิงป้องกันและรักษา ด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีประโยชน์ ไม่จำกัดเพียงการบำบัดรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

ภาพฝันปลายทางที่เราต้องการเห็น เริ่มต้นจากก้าวเล็กๆ ที่มั่นคงและหยั่งลึกของพวกเราทุกคน

วันหนึ่งผู้คนทั่วโลกจะตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ใช้ชีวิตอย่างสอดคล้อง และมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

และเราภายใต้แบรนด์ OHC จะเฉลิมฉลองด้วยความยินดีและภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมสู่ความสำเร็จนี้ร่วมกัน

เกี่ยวกับคลินิก

เราคือผู้ให้บริการด้านการแพทย์ ที่ได้รับใบอนุญาตดำเนินการคลินิกประกอบโรคศิลปะ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนอย่างถูกต้อง

ทีมงานทุกคนที่ OHC ทั้งแพทย์และเจ้าหน้าที่ เชื่อในคุณค่าของการแพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาวะแบบองค์รวม และยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความรู้ความสามารถสูงสุดของเรา

dr-pakpoom

ทำไมต้อง OHC ?

The Oriental Health Club @ Chiang Mai

Why Choose us?

img

แพทย์ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง

ตรวจรักษาโดยแพทย์มีใบประกอบโรคศิลป์ถูกต้องตามกฎหมาย

img

เราใช้เฉพาะยาจีนคุณภาพ

ใช้ยาจีนคุณภาพสูง นำเข้าจากประเทศจีน

img

อุปกรณ์การแพทย์ได้มาตรฐาน

อุปกรณ์การแพทย์ปลอดเชื้อ คุณภาพดี ได้มาตรฐาน

img

ทีมแพทย์แผนจีน

สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้และมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน

THE ORIENTAL HEALTH CLUB

ACUPUNCTURE
ALTERNATIVE MEDICINE
HOLISTIC WELLNESS

เราคือผู้ให้บริการด้านสุขภาพและความงาม
ที่มุ่งเน้นการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม การแพทย์ทางเลือก และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

บริการทั้งหมด
The Oriental Health Club

ติดต่อเรา

CONTACT US

โทร/Tel: (+66)52-005566
อีเมล์/Email: info@ohcchiangmai.com
ที่อยู่:
คลินิกการประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนจีน ดิ โอเรียนทัล เฮลธ์ คลับ
16/6, 16/7 ถ.เทพารักษ์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
Address:
The Oriental Health Club Co., Ltd. (OHC)
16/6, 16/7 Taeparak Rd., T.Changpuak, A.Mueng, Chiang Mai 50300, Thailand