OHC ร่วมให้ความรู้และบริการตรวจรักษาสุขภาพ ณ ชมรมผู้สูงอายุ วัดช่างแต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 – 14.00 น. พบกับทีมแพทย์จาก OHC ออกหน่วยให้บริการประชาชน ให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนจีน และบริการตรวจรักษาสุขภาพ ณ ชมรมผู้สูงอายุ วัดช่างแต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

หนุ่มสาวก็มาได้ พาคุณพ่อคุณแม่มาได้นะคะ

มาร่วมกันสร้างสังคมแห่งสุขภาพ รู้จัก “สุขภาพแบบองค์รวม” การดูแลรักษาโรคตามหลัก “สมดุลธรรมชาติ” ด้วยกันนะคะ

The Oriental Health Club

ติดต่อเรา

CONTACT US

โทร/Tel: (+66)52-005566
อีเมล์/Email: info@ohcchiangmai.com
ที่อยู่:
คลินิกการประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนจีน ดิ โอเรียนทัล เฮลธ์ คลับ
16/6, 16/7 ถ.เทพารักษ์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
Address:
The Oriental Health Club Co., Ltd. (OHC)
16/6, 16/7 Taeparak Rd., T.Changpuak, A.Mueng, Chiang Mai 50300, Thailand